SALDO

grundformlera ned
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivlerar ned
pres ind s-formleras ned
pret ind aktivlerade ned
pret ind s-formlerades ned
imperlera ned
inf aktivlera ned
inf s-formleras ned
sup aktivlerat ned
sup s-formlerats ned
pres_part nomlerande ned
pres_part genlerandes ned
pret_part indef sg u nomnedlerad/lerad ned
pret_part indef sg u gennedlerads/lerads ned
pret_part indef sg n nomnedlerat/lerat ned
pret_part indef sg n gennedlerats/lerats ned
pret_part indef pl nomnedlerade/lerade ned
pret_part indef pl gennedlerades/lerades ned
pret_part def sg no_masc nomnedlerade/lerade ned
pret_part def sg no_masc gennedlerades/lerades ned
pret_part def sg masc nomnedlerade/lerade ned
pret_part def sg masc gennedlerades/lerades ned
pret_part def pl nomnedlerade/lerade ned
pret_part def pl gennedlerades/lerades ned