SALDO

grundformlera ner
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivlerar ner
pres ind s-formleras ner
pret ind aktivlerade ner
pret ind s-formlerades ner
imperlera ner
inf aktivlera ner
inf s-formleras ner
sup aktivlerat ner
sup s-formlerats ner
pres_part nomlerande ner
pres_part genlerandes ner
pret_part indef sg u nomnerlerad/lerad ner
pret_part indef sg u gennerlerads/lerads ner
pret_part indef sg n nomnerlerat/lerat ner
pret_part indef sg n gennerlerats/lerats ner
pret_part indef pl nomnerlerade/lerade ner
pret_part indef pl gennerlerades/lerades ner
pret_part def sg no_masc nomnerlerade/lerade ner
pret_part def sg no_masc gennerlerades/lerades ner
pret_part def sg masc nomnerlerade/lerade ner
pret_part def sg masc gennerlerades/lerades ner
pret_part def pl nomnerlerade/lerade ner
pret_part def pl gennerlerades/lerades ner