SALDO

dokumentation (pdf)

leva

⇧[2]vara PRIM

leva (vb)

[korpus]


28
PRIM bo framleva i_livet levande levande2 liv liva äta
brackvatten brackvattenlevande
brist nödtorft
ensam ensamstående
hav havslevande
igen leva_om_sitt_liv uppstå2
inte
knapp askes
kvar kvarlevande överleva
land2 landlevande
land3 lantliv
länge långlivad seglivad
nu nulevande
overksam vegetera
samman samlevnad
vatten vattenlevande
väl välstånd
åtskils särlevande

14
försörja försörja_sig
glad levnadsglad
konst2 levnadskonst
kostnad levnadskostnad
mat levebröd
mönster levnadsmönster
princip livsprincip
regel levnadsregel
standard levnadsstandard
sätt levnadssätt
vana levnadsvana
vett levnadsvett
visdom levnadsvisdom
år levnadsår