SALDO

grundformlevandegöra
mönstervb_2a_göra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivlevandegör
pres ind s-formlevandegörs/levandegöres
pret ind aktivlevandegjorde
pret ind s-formlevandegjordes
imperlevandegör
inf aktivlevandegöra
inf s-formlevandegöras
sup aktivlevandegjort
sup s-formlevandegjorts
pres_part nomlevandegörande
pres_part genlevandegörandes
pret_part indef sg u nomlevandegjord
pret_part indef sg u genlevandegjords
pret_part indef sg n nomlevandegjort
pret_part indef sg n genlevandegjorts
pret_part indef pl nomlevandegjorda
pret_part indef pl genlevandegjordas
pret_part def sg no_masc nomlevandegjorda
pret_part def sg no_masc genlevandegjordas
pret_part def sg masc nomlevandegjorde
pret_part def sg masc genlevandegjordes
pret_part def pl nomlevandegjorda
pret_part def pl genlevandegjordas
clevandegör-/levandegör
smslevandegör-