SALDO

grundformlevererbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlevererbar
pos indef sg u genlevererbars
pos indef sg n nomlevererbart
pos indef sg n genlevererbarts
pos indef pl nomlevererbara
pos indef pl genlevererbaras
pos def sg no_masc nomlevererbara
pos def sg no_masc genlevererbaras
pos def sg masc nomlevererbare
pos def sg masc genlevererbares
pos def pl nomlevererbara
pos def pl genlevererbaras
komp nomlevererbarare
komp genlevererbarares
super indef nomlevererbarast
super indef genlevererbarasts
super def no_masc nomlevererbaraste
super def no_masc genlevererbarastes
super def masc nomlevererbaraste
super def masc genlevererbarastes
clevererbar-/levererbar
smslevererbar-