SALDO

dokumentation (pdf)

levnadsglad

⇧[2]glad leva

levnadsglad (av)

[korpus]


1
PRIM anakreontisk
*