SALDO

grundformlikbent
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlikbent
pos indef sg u genlikbents
pos indef sg n nomlikbent
pos indef sg n genlikbents
pos indef pl nomlikbenta
pos indef pl genlikbentas
pos def sg no_masc nomlikbenta
pos def sg no_masc genlikbentas
pos def sg masc nomlikbente
pos def sg masc genlikbentes
pos def pl nomlikbenta
pos def pl genlikbentas
komp nomlikbentare
komp genlikbentares
super indef nomlikbentast
super indef genlikbentasts
super def no_masc nomlikbentaste
super def no_masc genlikbentastes
super def masc nomlikbentaste
super def masc genlikbentastes
clikbent-/likbent
smslikbent-