SALDO

dokumentation (pdf)

likbetydande

⇧[2]betyda samma

likbetydande (av)

[korpus]

* *