SALDO

grundformliksidig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomliksidig
pos indef sg u genliksidigs
pos indef sg n nomliksidigt
pos indef sg n genliksidigts
pos indef pl nomliksidiga
pos indef pl genliksidigas
pos def sg no_masc nomliksidiga
pos def sg no_masc genliksidigas
pos def sg masc nomliksidige
pos def sg masc genliksidiges
pos def pl nomliksidiga
pos def pl genliksidigas
komp nomliksidigare
komp genliksidigares
super indef nomliksidigast
super indef genliksidigasts
super def no_masc nomliksidigaste
super def no_masc genliksidigastes
super def masc nomliksidigaste
super def masc genliksidigastes
cliksidig-/liksidig
smsliksidig-