SALDO

grundformlikvärdig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlikvärdig
pos indef sg u genlikvärdigs
pos indef sg n nomlikvärdigt
pos indef sg n genlikvärdigts
pos indef pl nomlikvärdiga
pos indef pl genlikvärdigas
pos def sg no_masc nomlikvärdiga
pos def sg no_masc genlikvärdigas
pos def sg masc nomlikvärdige
pos def sg masc genlikvärdiges
pos def pl nomlikvärdiga
pos def pl genlikvärdigas
komp nomlikvärdigare
komp genlikvärdigares
super indef nomlikvärdigast
super indef genlikvärdigasts
super def no_masc nomlikvärdigaste
super def no_masc genlikvärdigastes
super def masc nomlikvärdigaste
super def masc genlikvärdigastes
clikvärdig-/likvärdig
smslikvärdig-