SALDO

dokumentation (pdf)

linje

⇧[2]streck PRIM

linje (nn)

[korpus]


48
PRIM korda linjär mönster2
anfall anfallslinje
bas baslinje
befästning befästningslinje
båge båglinje
dela delningslinje
diagonal diagonallinje
eld2 eldlinje
fartygssida vattenlinje
front frontlinje
gräns gränslinje
hel heldragen
hjälp hjälplinje
horisont horisontlinje
horisontell horisontallinje
höft höftlinje
jorden grad4
jordyta ortodrom
järnväg järnvägslinje
kant kontur profil silhuett
kraft kraftlinje
krokig krumelur
kurva tangent
kust kustlinje
lodrät perpendikel
mitt mittlinje
navigering ortlinje
not notlinje
omkörningsförbud spärrlinje
rät rätlinjig
serva servelinje
sida sidlinje
skjuta skottlinje
skära3 skärningslinje transversal
spektrum spektrallinje
syfta syftlinje
symmetrisk symmetrilinje
tid tidsaxel
utveckling utvecklingslinje
vertikal vertikallinje
vinkel vinkelben
vinkelrät normal2
vågig våglinje

1
kröka kurva