SALDO

grundformlistig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlistig
pos indef sg u genlistigs
pos indef sg n nomlistigt
pos indef sg n genlistigts
pos indef pl nomlistiga
pos indef pl genlistigas
pos def sg no_masc nomlistiga
pos def sg no_masc genlistigas
pos def sg masc nomlistige
pos def sg masc genlistiges
pos def pl nomlistiga
pos def pl genlistigas
komp nomlistigare
komp genlistigares
super indef nomlistigast
super indef genlistigasts
super def no_masc nomlistigaste
super def no_masc genlistigastes
super def masc nomlistigaste
super def masc genlistigastes
clistig-/listig
smslistig-