SALDO

dokumentation (pdf)

lite

⇧[2]liten PRIM

lite (ab), litet (ab)

[korpus]


11
PRIM alltmindre i_liten_omfattning i_liten_skala i_låg_grad i_någon_mån lite_grann lite_grann2 litet_i_sänder så_smått till_en_viss_gräns till_viss_grad

6
använda underanvända
del bråkdel
het småhet2
het4 småhet3
het5 småhet4
kläder lättklädd