SALDO

dokumentation (pdf)

liv2

⇧[2]varelse PRIM

liv (nn)

[korpus]

* *