SALDO

grundformljudband
mönsternn_6n_bord
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomljudband
sg indef genljudbands
sg def nomljudbandet
sg def genljudbandets
pl indef nomljudband
pl indef genljudbands
pl def nomljudbanden
pl def genljudbandens
ciljudbands/ljudband/ljudbands-/ljudband-
cmljudbands/ljudband/ljudbands-/ljudband-
smsljudbands-/ljudband-