SALDO

grundformljusdränkt
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomljusdränkt
pos indef sg u genljusdränkts
pos indef sg n nomljusdränkt
pos indef sg n genljusdränkts
pos indef pl nomljusdränkta
pos indef pl genljusdränktas
pos def sg no_masc nomljusdränkta
pos def sg no_masc genljusdränktas
pos def sg masc nomljusdränkte
pos def sg masc genljusdränktes
pos def pl nomljusdränkta
pos def pl genljusdränktas
cljusdränkt-/ljusdränkt
smsljusdränkt-