SALDO

grundformljuskänslig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomljuskänslig
pos indef sg u genljuskänsligs
pos indef sg n nomljuskänsligt
pos indef sg n genljuskänsligts
pos indef pl nomljuskänsliga
pos indef pl genljuskänsligas
pos def sg no_masc nomljuskänsliga
pos def sg no_masc genljuskänsligas
pos def sg masc nomljuskänslige
pos def sg masc genljuskänsliges
pos def pl nomljuskänsliga
pos def pl genljuskänsligas
komp nomljuskänsligare
komp genljuskänsligares
super indef nomljuskänsligast
super indef genljuskänsligasts
super def no_masc nomljuskänsligaste
super def no_masc genljuskänsligastes
super def masc nomljuskänsligaste
super def masc genljuskänsligastes
cljuskänslig-/ljuskänslig
smsljuskänslig-