SALDO

grundformljussvag
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomljussvag
pos indef sg u genljussvags
pos indef sg n nomljussvagt
pos indef sg n genljussvagts
pos indef pl nomljussvaga
pos indef pl genljussvagas
pos def sg no_masc nomljussvaga
pos def sg no_masc genljussvagas
pos def sg masc nomljussvage
pos def sg masc genljussvages
pos def pl nomljussvaga
pos def pl genljussvagas
komp nomljussvagare
komp genljussvagares
super indef nomljussvagast
super indef genljussvagasts
super def no_masc nomljussvagaste
super def no_masc genljussvagastes
super def masc nomljussvagaste
super def masc genljussvagastes
cljussvag-/ljussvag
smsljussvag-