SALDO

grundformljusutstrålning
mönsternn_2u_mening
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomljusutstrålning
sg indef genljusutstrålnings
sg def nomljusutstrålningen
sg def genljusutstrålningens
pl indef nomljusutstrålningar
pl indef genljusutstrålningars
pl def nomljusutstrålningarna
pl def genljusutstrålningarnas
ciljusutstrålnings/ljusutstrålnings-
cmljusutstrålnings/ljusutstrålnings-
smsljusutstrålnings-