SALDO

dokumentation (pdf)

lodrät

⇧[2]vertikal PRIM

lodrät (av)

[korpus]


3
PRIM i_lod lodräthet upprätt

9
bergstup bergvägg
borrmaskin pelarborrmaskin
brant tvärbrant
gruvgång gruvschakt
linje perpendikel
riktning höjdled lodled
streck lodstreck
stup tvärstup