SALDO

grundformlokalanställd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlokalanställd
pos indef sg u genlokalanställds
pos indef sg n nomlokalanställt
pos indef sg n genlokalanställts
pos indef pl nomlokalanställda
pos indef pl genlokalanställdas
pos def sg no_masc nomlokalanställda
pos def sg no_masc genlokalanställdas
pos def sg masc nomlokalanställde
pos def sg masc genlokalanställdes
pos def pl nomlokalanställda
pos def pl genlokalanställdas
komp nomlokalanställdare
komp genlokalanställdares
super indef nomlokalanställdast
super indef genlokalanställdasts
super def no_masc nomlokalanställdaste
super def no_masc genlokalanställdastes
super def masc nomlokalanställdaste
super def masc genlokalanställdastes
clokalanställd-/lokalanställd
smslokalanställd-