SALDO

dokumentation (pdf)

lokaliserbar2

⇧[2]lokalisera2 möjlig

lokaliserbar (av)

[korpus]


1
PRIM lokaliserbarhet2
*