SALDO

grundformlokaliserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomlokaliserbar
pos indef sg u genlokaliserbars
pos indef sg n nomlokaliserbart
pos indef sg n genlokaliserbarts
pos indef pl nomlokaliserbara
pos indef pl genlokaliserbaras
pos def sg no_masc nomlokaliserbara
pos def sg no_masc genlokaliserbaras
pos def sg masc nomlokaliserbare
pos def sg masc genlokaliserbares
pos def pl nomlokaliserbara
pos def pl genlokaliserbaras
komp nomlokaliserbarare
komp genlokaliserbarares
super indef nomlokaliserbarast
super indef genlokaliserbarasts
super def no_masc nomlokaliserbaraste
super def no_masc genlokaliserbarastes
super def masc nomlokaliserbaraste
super def masc genlokaliserbarastes
clokaliserbar-/lokaliserbar
smslokaliserbar-