SALDO

grundformlura av
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivlurar av
pres ind s-formluras av
pret ind aktivlurade av
pret ind s-formlurades av
imperlura av
inf aktivlura av
inf s-formluras av
sup aktivlurat av
sup s-formlurats av
pres_part nomlurande av
pres_part genlurandes av
pret_part indef sg u nomavlurad/lurad av
pret_part indef sg u genavlurads/lurads av
pret_part indef sg n nomavlurat/lurat av
pret_part indef sg n genavlurats/lurats av
pret_part indef pl nomavlurade/lurade av
pret_part indef pl genavlurades/lurades av
pret_part def sg no_masc nomavlurade/lurade av
pret_part def sg no_masc genavlurades/lurades av
pret_part def sg masc nomavlurade/lurade av
pret_part def sg masc genavlurades/lurades av
pret_part def pl nomavlurade/lurade av
pret_part def pl genavlurades/lurades av