SALDO

grundformlyfta ned
mönstervbm_2ap1_lyfta
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivlyfter ned
pres ind s-formlyfts ned/lyftes ned
pret ind aktivlyfte ned
pret ind s-formlyftes ned
imperlyft ned
inf aktivlyfta ned
inf s-formlyftas ned
sup aktivlyft ned
sup s-formlyfts ned
pres_part nomlyftande ned
pres_part genlyftandes ned
pret_part indef sg u nomnedlyft/lyft ned
pret_part indef sg u gennedlyfts/lyfts ned
pret_part indef sg n nomnedlyft/lyft ned
pret_part indef sg n gennedlyfts/lyfts ned
pret_part indef pl nomnedlyfta/lyfta ned
pret_part indef pl gennedlyftas/lyftas ned
pret_part def sg no_masc nomnedlyfta/lyfta ned
pret_part def sg no_masc gennedlyftas/lyftas ned
pret_part def sg masc nomnedlyfte/lyfte ned
pret_part def sg masc gennedlyftes/lyftes ned
pret_part def pl nomnedlyfta/lyfta ned
pret_part def pl gennedlyftas/lyftas ned