SALDO

grundformlysa upp
mönstervbm_2ap1_ansöka
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivlyser upp
pres ind s-formlyses upp
pret ind aktivlyste upp
pret ind s-formlystes upp
imperlys upp
inf aktivlysa upp
inf s-formlysas upp
sup aktivlyst upp
sup s-formlysts upp
pres_part nomlysande upp
pres_part genlysandes upp
pret_part indef sg u nomupplyst/lyst upp
pret_part indef sg u genupplysts/lysts upp
pret_part indef sg n nomupplyst/lyst upp
pret_part indef sg n genupplysts/lysts upp
pret_part indef pl nomupplysta/lysta upp
pret_part indef pl genupplystas/lystas upp
pret_part def sg no_masc nomupplysta/lysta upp
pret_part def sg no_masc genupplystas/lystas upp
pret_part def sg masc nomupplyste/lyste upp
pret_part def sg masc genupplystes/lystes upp
pret_part def pl nomupplysta/lysta upp
pret_part def pl genupplystas/lystas upp