SALDO

grundformmäktig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommäktig
pos indef sg u genmäktigs
pos indef sg n nommäktigt
pos indef sg n genmäktigts
pos indef pl nommäktiga
pos indef pl genmäktigas
pos def sg no_masc nommäktiga
pos def sg no_masc genmäktigas
pos def sg masc nommäktige
pos def sg masc genmäktiges
pos def pl nommäktiga
pos def pl genmäktigas
komp nommäktigare
komp genmäktigares
super indef nommäktigast
super indef genmäktigasts
super def no_masc nommäktigaste
super def no_masc genmäktigastes
super def masc nommäktigaste
super def masc genmäktigastes
cmäktig-/mäktig
smsmäktig-