SALDO

dokumentation (pdf)

mäta

⇧[2]stor PRIM

mäta (vb)

[korpus]


94
PRIM avmäta mätande mätare mätband mätmässig mätning mått måttagning måttband måttstock passbit skala2 uppmäta
alkoholhalt alkoholometer brännvinsprovare
ampere amperemeter
andetag spirometri
avstånd avståndsmätare geodimeter telemeter
bränsle bränslemätare
elförbrukning elmätare
exoftalmus exoftalmometer
exponering exponeringsmätare
fartyg skeppsmätning
fotografi fotogrammetrisk
gastryck manometer
grad4 gradmätning
grad5 gradskiva
gravitation gravimeter
gräddhalt gräddmätare
hastighet hastighetsmätare
höjd höjdmätning
höjdskillnad avväga2
hörsel audiogram
inte omätt
jordbävning seismograf
karta planmätning
kontrollera2 kontrollmäta
kraft dynamometer
krökning sfärometer
laddning elektroskop
ljusstyrka fotometer
lod loda
luftfuktighet hygrometer
lufttryck barometer lufttrycksmätare
lutning lutningsmätare
mark lantmäteri
muskelarbete ergometer
möjlig mätbar
nederbörd totalisator2
oljenivå oljenivåmätare
omöjlig omätbar
puls2 pulstagning
radioaktivitet geigermätare
regnmängd regnmätare
salthalt saltprovare
snödjup snöpegel
solstrålning heliograf
spänning2 elektrometer voltmätare
steg stega2
stråldos dosimeter
strålning radiometer
ström2 strömmätare vridjärnsinstrument vridspoleinstrument
telefonsamtal samtalsmätare
temperatur termistor termometer
tid tidmätning tidtagning
täthet pyknometer
töjning töjningsmätare
variation variometer
varvtal varvmätare
vattendjup ekolod sjömätning
vattenstånd limnograf pegel
vindhastighet anemometer skålkors vindmätare vindmätningsinstrument
vinkel vinkelmätare vinkelmått
vägsträcka trippmätare vägmätare
värde värdemätare
värme kalorimeter värmemätare
vågrörelse kymograf
över glädjemäta

8
apparat mätapparat
apparatur mätapparatur
enhet mått3
instrument2 mätinstrument
metod mätmetod
period mätperiod
verktyg mätverktyg
värde2 mätvärde