SALDO

dokumentation (pdf)

mången

⇧[2]mycken PRIM

multi (sxc), mång (sxc), mången (pn)

[korpus]


27
PRIM alltfler antal flera flertal föröka legio lite_till_mans multipel myriad många_herrans mångdubbel mångfaldig månghövdad mångtalig otalig plural tal talrik åtskillig
inte 2
mycket jättemånga
oordnad drälla2 gytter krylla myllra vimla
rekord rekordmånga

62
arm mångarmad
art artrik
barn barnrik
belopp mångmiljardbelopp
bok bokflod
botten mångbottnad
cell flercellig
center mångmiljondollarcenter
dubbel flerdubbel
flik mångflikig
folk4 multietnisk
form2 formrik mångformig
fot mångfotad
fråga2 rundfråga
färg brokig flerfärgad färggrann färgrik mångfärgad
författa mångskriveri
förlust förlustrik mångmiljardförlust
gud månggudadyrkan polyteism
händelse händelserik
hörn månghörnig månghörning
investering miljoninvestering
invånare folktät
klara_av få_ihop
kristallform polymorf
kultur multikulturell mångkulturell
kunskap mångkunnig polyhistor
maktcentrum polycentrism
miljoninvestering mångmiljoninvestering
människa folkrik
nation multinationell
ord ordrik
part multilateral
pröva mångbeprövad
räkna multiplicera
slag mångahanda
sportgren mångkamp
språk mångspråkig
stam flerstammig
stavelse mångstavig
ställe flerstädes mångenstädes
stämma2 flerstämmig mångstämmig polyfon
vara4 dussinvara
verksamhet mångfrestare mångsysslare
vetenskap mångvetenskaplig
äktenskap månggifte
år flerårig månghundraårig mångårig