SALDO

grundformmåste
mönstervb_om_måste
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivmåste
pret ind aktivmåste
impermåsta
inf aktivmåsta
sup aktivmåst
pres_part nommåstande
pres_part genmåstandes
cmåst-/måst
smsmåst-