SALDO

dokumentation (pdf)

mått

⇧[2]mäta PRIM

mått (nn)

[korpus]


91
PRIM metrologisk storlek värde2
avstånd ljusår
balk balkmått
barnkläder centilong
bok hyllmeter
bröst bröstmått
byst2 bystmått
effekt2 hästkraft
energi entalpi joule newtonmeter
fartyg djupgående2
fjärdedel kvarter3
flyghastighet mach
frekvens hertz
fysikalisk frihetsgrad
förändring gradient
gastryck pascal
gravitation newton
grov2 grovlek
grund grundmått
hastighet kilometer_per_timme knop
höft höftmått
inkomst inkomstmått
intelligens intelligenskvot
jämföra likare
järnvägsvagn lastprofil
kondensator farad
kraft dyn2 kilopond
krympa krympmån
laddning coulomb
ljudstyrka decibel
ljus lumen lux
ljusstyrka candela
lufttryck bar3
längd aln famn2 fot2 kabellängd kilometer meter mikrometer mil ångström
läsbarhet läsbarhetsindex
magnetism gauss
masktäthet gauge
matsked matsked2
midja midjemått
normal normalmått
precision precisionsmått
radioaktivitet becquerel curie gray rad2 rem2 sievert
signalhastighet baud
smula knivsudd
spridning varians
strömstyrka henry
säd spann3
temperatur grad
tesked tesked2
tid tidsmått
tumme tum
typografi punkt4
vikt centner gram kilogram ton2
viskositet englergrad
volym kubikmeter kubikmått liter rymdmått volymenhet
värme värmemått
värmeenergi kalori värmeenhet
värmeflöde värmegenomgångstal
yta2 ar hektar kvadratkilometer kvadratmeter ytmått

12
beställa måttbeställd
dos dosekvivalent
effekt2 watt
enhet måttenhet
intelligens IQ
motstånd2 ohm
relation proportion
spänning2 volt
strömstyrka ampere
system måttsystem
uppgift2 måttuppgift
verktyg måttverktyg