SALDO

dokumentation (pdf)

möjlig

⇧[2]ja PRIM

möjlig (av)

[korpus]


11
PRIM 5 gå_an inom_det_möjligas_gräns kunna2 månde möjliggöra möjlighet potentiell realistisk2 tänkbar
inte omöjlig

1712
abbreviera abbrevierbar
abdikera abdikerbar
abonnera abonnerbar
abortera aborterbar
abradera abraderbar
absolvera absolverbar
absorbera absorberbar
absorbera2 absorberbar2
abstrahera abstraherbar
accedera accederbar
accelerera2 accelererbar
accentuera accentuerbar
acceptera accepterbar
acklimatisera acklimatiserbar
ackommodera ackommoderbar
ackommodera2 ackommoderbar2
ackompanjera ackompanjerbar
ackompanjera2 ackompanjerbar2
ackordera ackorderbar
ackreditera ackrediterbar
ackumulera ackumulerbar
ackvirera ackvirerbar
adaptera adapterbar
addera adderbar
adjungera adjungerbar
administrera administrerbar
adoptera adopterbar
adressera adresserbar
adressera2 adresserbar2
adressera3 adresserbar3
adsorbera adsorberbar
aducera aducerbar
advocera advocerbar
afficiera afficierbar
affinera affinerbar
affischera affischerbar
afrikanisera afrikaniserbar
agera2 agerbar
agglomerera agglomererbar
agglutinera agglutinerbar
agglutinera2 agglutinerbar2
agitera agiterbar
ajournera ajournerbar
aktivera aktiverbar
aktualisera aktualiserbar
alarmera alarmerbar
alfabetisera alfabetiserbar
alfabetisera2 alfabetiserbar2
alfabetisera3 alfabetiserbar3
alienera alienerbar
allegorisera allegoriserbar
alliera allierbar
allitterera allittererbar
allokera allokerbar
alludera alluderbar
alternera alternerbar
aluminera aluminerbar
amalgamera amalgamerbar
amalgamera2 amalgamerbar2
ambulera ambulerbar
amerikanisera amerikaniserbar
amortera amorterbar
amplifiera amplifierbar
amplitudmodulera amplitudmodulerbar
amputera amputerbar
analysera analyserbar
anglifiera anglifierbar
anglisera angliserbar
angripa angripbar
animera animerbar
annektera annekterbar
annihilera annihilerbar
annonsera annonserbar
annonsera2 annonserbar2
annotera annoterbar
annullera annullerbar
anodisera anodiserbar
anonymisera anonymiserbar
anpassa anpassbar
anskaffa anskaffbar
anställa anställningsbar
antecipera anteciperbar
antedatera antedaterbar
antichambrera antichambrerbar
antikisera antikiserbar
antända antändbar
använda användbar
apostrofera apostroferbar
appellera appellerbar
applicera applicerbar
applicera2 applicerbar2
applådera applåderbar
apportera apporterbar
appreciera apprecierbar
appretera appreterbar
approchera approcherbar
approximera approximerbar
aptera apterbar
argumentera argumenterbar
arkaisera arkaiserbar
arkebusera arkebuserbar
arkivera arkiverbar
armera armerbar
armera2 armerbar2
arrangera arrangerbar
arrangera2 arrangerbar2
arrendera arrenderbar
arrestera arresterbar
arrondera arronderbar
artikulera artikulerbar
arvodera arvoderbar
asfaltera asfalterbar
aspirera aspirerbar
aspirera2 aspirerbar2
assignera assignerbar
assimilera assimilerbar
assistera assisterbar
associera associerbar
assurera assurerbar
atrofiera atrofierbar
attackera attackerbar
attestera attesterbar
attrahera attraherbar
attrappera attrapperbar
attribuera attribuerbar
auktionera auktionerbar
auktorisera auktoriserbar
auskultera auskulterbar
autentisera autentiserbar
automatisera automatiserbar
avaktivera avaktiverbar
avancera avancerbar
avannonsera avannonserbar
avdramatisera avdramatiserbar
avhända avhändbar
avinstallera avinstallerbar
avintellektualisera avintellektualiserbar
avisera aviserbar
avkolonisera avkoloniserbar
avkriminalisera avkriminaliserbar
avmagnetisera avmagnetiserbar
avmystifiera avmystifierbar
avnazifiera avnazifierbar
avpatrullera avpatrullerbar
avpolitisera avpolitiserbar
avpollettera avpolletterbar
avporträttera avporträtterbar
avreagera avreagerbar
avregistrera avregistrerbar
avreglera avreglerbar
avromantisera avromantiserbar
avskilja avskiljbar
avsocialisera avsocialiserbar
avstalinisera avstaliniserbar
axiomatisera axiomatiserbar
bagatellisera bagatelliserbar
balansera2 balanserbar
ballotera balloterbar
balsamera balsamerbar
banalisera banaliserbar
bankruttera bankrutterbar
barrikadera barrikaderbar
basera baserbar
beatifiera beatifierbar
bebo beboelig
begripa begriplig
beräkna2 beräknelig
beskattning beskattningsbar
beskriva beskrivbar
besluta beslutsrum2
besticka besticklig
bestämma bestämbar
betala betalbar
betongera betongerbar
bevisa bevisbar
bilda2 bildbar
biografera biograferbar
bissera bisserbar
bivackera bivackerbar
blanchera blancherbar
blankpolera blankpolerbar
blessera blesserbar
blindera blinderbar
blixtfotografera blixtfotograferbar
blockera blockerbar
blommografera blommograferbar
blondera blonderbar
blåkopiera blåkopierbar
blåsa_upp3 uppblåsbar
boasera boaserbar
bogsera bogserbar
bokstavera bokstaverbar
bolagisera bolagiserbar
bombardera bombarderbar
bonitera boniterbar
bortresonera bortresonerbar
bota behandlingsbar botbar
bre bredbar
brikettera briketterbar
brisera briserbar
brodera broderbar
brodera2 broderbar2
bromera bromerbar
bronsera bronserbar
broschera broscherbar
bruka2 brukbar
brunera brunerbar
brutalisera brutaliserbar
bryta brytbar
bryta3 brytbar2
bryta5 brytbar3
bryta_ned2 nedbrytbar
bränna brännbar
brännlackera brännlackerbar
bräsera bräserbar
budgetera budgeterbar
buteljera buteljerbar
bygga_ut utbyggbar
byråkratisera byråkratiserbar
byta_ut utbytbar utbytlig
bära bärbar
böja böjlig
börsnotera börsnoterbar
cedera cederbar
celebrera celebrerbar
cementera cementerbar
cementera2 cementerbar2
censurera censurerbar
centralisera centraliserbar
centrera centrerbar
centrifugera centrifugerbar
cernera cernerbar
chargera chargerbar
charmera charmerbar
chevrotera chevroterbar
chiffrera chiffrerbar
chikanera chikanerbar
chockera chockerbar
cirkulera cirkulerbar
ciselera ciselerbar
citera citerbar
civilisera civiliserbar
datera daterbar
datorisera datoriserbar
datumparkera datumparkerbar
deaktivera deaktiverbar
debarkera debarkerbar
debattera debatterbar
debitera debiterbar
decentralisera decentraliserbar
dechiffrera dechiffrerbar
decimera decimerbar
dedicera dedicerbar
deducera deducerbar
defilera defilerbar
definiera definierbar
deflorera deflorerbar
deformera deformerbar
degenerera degenererbar
degradera degraderbar
dekantera dekanterbar
dekapitera dekapiterbar
deklamera deklamerbar
deklarera deklarerbar
deklassera deklasserbar
deklinera deklinerbar
deklinera2 deklinerbar2
deklinera3 deklinerbar3
dekorera dekorerbar
dekorera2 dekorerbar2
dekouragera dekouragerbar
dekretera dekreterbar
dela delbar
delegera delegerbar
demaskera demaskerbar
dementera dementerbar
demilitarisera demilitariserbar
demobilisera demobiliserbar
demokratisera demokratiserbar
demolera demolerbar
demonisera demoniserbar
demonstrera demonstrerbar
demonstrera2 demonstrerbar2
demontera demonterbar
demoralisera demoraliserbar
denaturalisera denaturaliserbar
denaturera denaturerbar
denotera denoterbar
denudera denuderbar
deodorisera deodoriserbar
depatriera depatrierbar
depensera depenserbar
deplacera deplacerbar
deponera deponerbar
deportera deporterbar
depreciera deprecierbar
derangera derangerbar
derivera deriverbar
desarmera desarmerbar
desavouera desavouerbar
desensibilisera desensibiliserbar
designera designerbar
desinficera desinficerbar
desinformera desinformerbar
desorganisera desorganiserbar
destabilisera destabiliserbar
destillera destillerbar
destinera destinerbar
destruera destruerbar
detachera detacherbar
detaljreglera detaljreglerbar
detektera detekterbar
determinera determinerbar
detonera detonerbar
detronisera detroniserbar
devalvera devalverbar
diagnosticera diagnosticerbar
dialysera dialyserbar
differentiera differentierbar
diffundera diffunderbar
diftongera diftongerbar
digerera digererbar
digitalisera digitaliserbar
diktera dikterbar
diktera2 dikterbar2
dimensionera dimensionerbar
diplomera diplomerbar
dirigera dirigerbar
disambiguera disambiguerbar
disciplinera disciplinerbar
disharmoniera disharmonierbar
diskontera diskonterbar
diskreditera diskrediterbar
diskriminera diskriminerbar
diskutera diskuterbar
diskvalificera diskvalificerbar
dispaschera dispascherbar
dispensera dispenserbar
dispergera dispergerbar
disponera disponerbar
disponera2 disponerbar2
disponera3 disponerbar3
disputera disputerbar
disputera2 disputerbar2
dissekera dissekerbar
dissimilera dissimilerbar
dissimilera2 dissimilerbar2
dissociera dissocierbar
distansera distanserbar
distrahera distraherbar
distribuera distribuerbar
divergera divergerbar
diversifiera diversifierbar
dividera dividerbar
dividera2 dividerbar2
doftmarkera doftmarkerbar
dogmatisera dogmatiserbar
dokumentera dokumenterbar
domesticera domesticerbar
domiciliera domicilierbar
dominera dominerbar
domptera dompterbar
donera donerbar
dosera doserbar
dosera2 doserbar2
dotera doterbar
dra_ut utdragbar
dragera dragerbar
dramatisera dramatiserbar
drapera draperbar
dressera dresserbar
dricka drickbar
dränera dränerbar
dubbelexponera dubbelexponerbar
dubblera dubblerbar
dupera duperbar
duplicera duplicerbar
edera ederbar
effacera effacerbar
effektivera effektiverbar
effektivisera effektiviserbar
effektuera effektuerbar
efterdatera efterdaterbar
efterdebitera efterdebiterbar
efterrationalisera efterrationaliserbar
eftersynkronisera eftersynkroniserbar
eftertaxera eftertaxerbar
egalisera egaliserbar
ekipera ekiperbar
eklatera eklaterbar
eklärera eklärerbar
ekonomisera ekonomiserbar
elaborera elaborerbar
elastisera elastiserbar
elektrifiera elektrifierbar
elektrisera elektriserbar
elidera eliderbar
eliminera eliminerbar
eloxera eloxerbar
eludera eluderbar
eluera eluerbar
emaljera emaljerbar
emancipera emanciperbar
emballera emballerbar
embarkera embarkerbar
embellera embellerbar
emendera emenderbar
emigrera emigrerbar
emittera emitterbar
emulgera emulgerbar
endossera endosserbar
enervera enerverbar
engagera engagerbar
enlevera enleverbar
enrollera enrollerbar
ensilera ensilerbar
entusiasmera entusiasmerbar
epilera epilerbar
erigera erigerbar
ernå ernåelig
erodera eroderbar
ersätta ersättlig
eskalera eskalerbar
eskortera eskorterbar
esteticera esteticerbar
estimera estimerbar
etablera etablerbar
eterisera eteriserbar
etikettera etiketterbar
etnifiera etnifierbar
etymologisera etymologiserbar
europeisera europeiserbar
evakuera evakuerbar
evaluera evaluerbar
evalvera evalverbar
evaporera evaporerbar
examinera examinerbar
examinera2 examinerbar2
excerpera excerperbar
excitera exciterbar
exekvera exekverbar
exemplifiera exemplifierbar
exercera exercerbar
exkludera exkluderbar
exkommunicera exkommunicerbar
expandera expanderbar expansibel
expatriera expatrierbar
expediera expedierbar
expektorera expektorerbar
explicera explicerbar
exploatera exploaterbar
explodera exploderbar
exponera exponerbar
exponera2 exponerbar2
exportera exporterbar
expropriera exproprierbar
exstirpera exstirperbar
extemporera extemporerbar
extrahera extraherbar
extrapolera extrapolerbar
fabricera fabricerbar
fabricera2 fabricerbar2
fabulera fabulerbar
fakturera fakturerbar
falsifiera falsifierbar
fantisera fantiserbar
fara farbar
fara_över överfarbar
fascinera fascinerbar
fasettera fasetterbar
fasonera fasonerbar
fastighetstaxera fastighetstaxerbar
fatta2 fattbar
favorisera favoriserbar
felparkera felparkerbar
fermentera fermenterbar
fetera feterbar
fickparkera fickparkerbar
filera filerbar
filera2 filerbar2
filmatisera filmatiserbar
filtrera filtrerbar
finansiera finansierbar
fingera fingerbar
finjustera finjusterbar
finlandisera finlandiserbar
fiskvandring fiskådra
fixera fixerbar
fixera2 fixerbar2
fjärrblockera fjärrblockerbar
flambera flamberbar
flankera flankerbar
flattera flatterbar
flektera flekterbar
fluidisera fluidiserbar
fluoridera fluoriderbar
flytta flyttbar
fokusera fokuserbar
foliera folierbar
foliera2 folierbar2
fondera fonderbar
forcera forcerbar
forcera2 forcerbar2
forma formbar
formalisera formaliserbar
formera formerbar
formulera formulerbar
fosfatera fosfaterbar
fossilisera fossiliserbar
fotografera fotograferbar
fotokopiera fotokopierbar
fotostatkopiera fotostatkopierbar
fragmentera fragmenterbar
fraktionera fraktionerbar
frankera frankerbar
frasera fraserbar
frekvensmodulera frekvensmodulerbar
frekventera frekventerbar
frisera friserbar
fritera friterbar
frondera fronderbar
frottera frotterbar
frustrera frustrerbar
frånskilja frånskiljbar
furnera furnerbar
fusionera fusionerbar
fysiljera fysiljerbar
fälla_ihop fällbar hopfällbar
fälla_upp uppfällbar
fälla_ut utfällbar
färsera färserbar
förannonsera förannonserbar
förbättra förbätterlig
förhandla förhandlingsbar
förklara förklarlig
förnimma förnimbar
förnya förnybar
förskottera förskotterbar
förstå förståelig
försvara försvarbar
förtidspensionera förtidspensionerbar
förutse förutsebar
förutsäga förutsägbar
gallisera galliserbar
gallisera2 galliserbar2
galoschera galoscherbar
galvanisera galvaniserbar
garagera garagerbar
garantera garanterbar
gardera garderbar
garnera garnerbar
garnera2 garnerbar2
garnisonera garnisonerbar
garrottera garrotterbar
gastroskopera gastroskoperbar
gelatinera gelatinerbar
gelatinera2 gelatinerbar2
geminera geminerbar
genera generbar
genera2 generbar2
generalisera generaliserbar
generera genererbar
genmanipulera genmanipulerbar
genom genomtränglig
genomblicka genomblickbar
genomföra genomförbar
geometrisera geometriserbar
germanisera germaniserbar
giljotinera giljotinerbar
girera girerbar
gjuta gjutbar
glamorisera glamoriserbar
glasera glaserbar
glorifiera glorifierbar
godta godtagbar
goffrera goffrerbar
googla googlebar googlingsbar
goutera gouterbar
gradera graderbar
graduera graduerbar
grafitera grafiterbar
granulera granulerbar
granulera2 granulerbar2
gratinera gratinerbar
gratulera gratulerbar
gravera graverbar
gravera2 graverbar2
greppa greppbar
griljera griljerbar
grimera grimerbar
gripa gripbar
grovplanera grovplanerbar
grovsortera grovsorterbar
grundera grunderbar
gruppera grupperbar
gummera gummerbar
gymnastisera gymnastiserbar
göra görlig
hallucinera hallucinerbar
halvera halverbar
hantera hanterbar
hantera2 hanterbar2
harangera harangerbar
harmonisera harmoniserbar
harpunera harpunerbar
hasardera hasarderbar
haverera havererbar
hektografera hektograferbar
helgardera helgarderbar
helinackordera helinackorderbar
heroisera heroiserbar
historisera historiserbar
holografera holograferbar
homogenisera homogeniserbar
honorera honorerbar
hospitalisera hospitaliserbar
humanisera humaniserbar
hundsfottera hundsfotterbar
hybridisera hybridiserbar
hydrera hydrerbar
hypnotisera hypnotiserbar
hypotisera hypotiserbar
hysa hysbar
hysa2 hysbar2
händelseförlopp scenario2
härbärgera härbärgerbar
höra hörbar inom_hörhåll
i_fatt upphinnelig
idealisera idealiserbar
identifiera identifierbar
ignorera ignorerbar
illuminera illuminerbar
illuminera2 illuminerbar2
illustrera illustrerbar
imitera imiterbar
immatrikulera immatrikulerbar
immigrera immigrerbar
immunisera immuniserbar
implantera implanterbar
implementera implementerbar
implicera implicerbar
implicera2 implicerbar2
implodera imploderbar
imponera imponerbar
importera importerbar
impregnera impregnerbar
improvisera improviserbar
inackordera inackorderbar
inaktivera inaktiverbar
inaugurera inaugurerbar
indexera indexerbar
indexera2 indexerbar2
indexera3 indexerbar3
indexera4 indexerbar4
indexreglera indexreglerbar
indicera indicerbar
individualisera individualiserbar
indoktrinera indoktrinerbar
inducera inducerbar
industrialisera industrialiserbar
infantilisera infantiliserbar
infektera infekterbar
infiltrera infiltrerbar
inflammera inflammerbar
influera influerbar
informera informerbar
ingravera ingraverbar
inhalera inhalerbar
inhibera inhiberbar
inhibitera inhibiterbar
initiera initierbar
injektera injekterbar
injicera injicerbar
inkarnera inkarnerbar
inkassera inkasserbar
inklarera inklarerbar
inkludera inkluderbar
inkomsttaxera inkomsttaxerbar
inkorporera inkorporerbar
inkvartera inkvarterbar
innervera innerverbar
inokulera inokulerbar
inplantera inplanterbar
inrangera inrangerbar
inrapportera inrapporterbar
inregistrera inregistrerbar
inscenera inscenerbar
inseminera inseminerbar
insinuera insinuerbar
inspektera inspekterbar
inspirera inspirerbar
inspirera2 inspirerbar2
installera installerbar
installera2 installerbar2
institutionalisera institutionaliserbar
institutionalisera2 institutionaliserbar2
instruera instruerbar
instrumentera instrumenterbar
instudera instuderbar
integrera integrerbar
integrera2 integrerbar2
intellektualisera intellektualiserbar
intensifiera intensifierbar
interfoliera interfolierbar
internalisera internaliserbar
internationalisera internationaliserbar
internera internerbar
interpellera interpellerbar
interpolera interpolerbar
interpolera2 interpolerbar2
interpretera interpreterbar
interpunktera interpunkterbar
intervenera intervenerbar
intonera intonerbar
intressera intresserbar
introducera introducerbar
invadera invaderbar
invalidisera invalidiserbar
inventera inventerbar
invertera inverterbar
investera investerbar
invitera inviterbar
involvera involverbar
involvera2 involverbar2
irritera irriterbar
islamisera islamiserbar
isolera isolerbar
iterera itererbar
jaga jaktbar
jazzifiera jazzifierbar
jodera joderbar
jonglera jonglerbar
jonisera joniserbar
justera justerbar
justera2 justerbar2
jämföra jämförbar jämförlig
kalandrera kalandrerbar
kalcinera kalcinerbar
kalibrera kalibrerbar
kalkera kalkerbar
kalkylera kalkylerbar
kalmera kalmerbar
kamouflera kamouflerbar
kanalisera kanaliserbar
kandera kanderbar
kandidera kandiderbar
kannelera kannelerbar
kanonisera kanoniserbar
kapitalisera kapitaliserbar
kapitalisera2 kapitaliserbar2
karakterisera karakteriserbar
karambolera karambolerbar
karbonisera karboniserbar
karbonisera2 karboniserbar2
karikera karikerbar
kartera karterbar
kartonnera kartonnerbar
kassera kassabel kasserbar
kastrera kastrerbar
katalogisera katalogiserbar
katalysera katalyserbar
kategorisera kategoriserbar
katetrisera katetriserbar
kauterisera kauteriserbar
klara överkomlig
klarera klarerbar
klarera2 klarerbar2
klassificera klassificerbar
klicka5 klickbar
klorera klorerbar
klyva klyvbar
knåda knådbar
koaffera koafferbar
koagulera koagulerbar
kodifiera kodifierbar
kollationera kollationerbar
kollektivisera kollektiviserbar
kolonisera koloniserbar
kolorera kolorerbar
kolorera2 kolorerbar2
kolportera kolporterbar
kombinera kombinerbar
kommatera kommaterbar
kommendera kommenderbar
kommentera kommenterbar
kommersialisera kommersialiserbar
kommunalisera kommunaliserbar
kommunicera kommunicerbar
kommutera kommuterbar
komparera komparerbar
komparera2 komparerbar2
kompensera kompenserbar
kompilera kompilerbar
kompilera2 kompilerbar2
komplettera kompletterbar
komplicera komplicerbar
komplimentera komplimenterbar
komponera komponerbar
komponera2 komponerbar2
kompostera komposterbar komposteringsbar
komprimera komprimerbar
kompromettera komprometterbar
koncentrera koncentrerbar
koncessionera koncessionerbar
koncipiera koncipierbar
koncipiera2 koncipierbar2
kondemnera kondemnerbar
kondensera kondenserbar
konditionera konditionerbar
konditionera2 konditionerbar2
kondolera kondolerbar
konfigurera konfigurerbar
konfirmera konfirmerbar
konfirmera2 konfirmerbar2
konfiskera konfiskerbar
konfrontera konfronterbar
konfundera konfunderbar
kongruera kongruerbar
konjugera konjugerbar
konkludera konkluderbar
konkretisera konkretiserbar
konservera konserverbar
konsignera konsignerbar
konsolidera konsoliderbar
konstatera konstaterbar
konsternera konsternerbar
konstituera konstituerbar
konstruera konstruerbar
konsultera konsulterbar
konsumera konsumerbar
kontakt kontaktbar
kontaminera kontaminerbar
kontera konterbar
kontingentera kontingenterbar
kontorisera kontoriserbar
kontrahera kontraherbar
kontrahera2 kontraherbar2
kontraktera kontrakterbar
kontramandera kontramanderbar
kontrasignera kontrasignerbar
kontrastera kontrasterbar
kontribuera kontribuerbar
kontrollera kontrollerbar
konturera konturerbar
konvergera konvergerbar
konvergera2 konvergerbar2
konversera konverserbar
konvertera2 konverterbar
konvertera3 konverterbar2
konvojera konvojerbar
koordinera koordinerbar
kopiera kopierbar
koreografera koreograferbar
korrelera korrelerbar
korrigera korrigerbar
korrodera korroderbar
korrugera korrugerbar
korrumpera korrumperbar
korsettera korsetterbar
kostymera kostymerbar
krackelera krackelerbar
kreditera krediterbar
kreera kreerbar
kreera2 kreerbar2
kremera kremerbar
krepera kreperbar
krevera kreverbar
krigsplacera krigsplacerbar
kriminalisera kriminaliserbar
kristallisera kristalliserbar
kritisera kritiserbar
kroppsvisitera kroppsvisiterbar
kryptera krypterbar
kräva exigibel
kubera kuberbar
kubera2 kuberbar2
kujonera kujonerbar
kultivera kultiverbar
kumulera kumulerbar
kunskap vetbar
kupera kuperbar
kupera2 kuperbar2
kupera3 kuperbar3
kurera kurerbar
kurera2 kurerbar2
kursivera kursiverbar
kurtisera kurtiserbar
kuvertera kuverterbar
kvadrera kvadrerbar
kvalificera kvalificerbar
kvantifiera kvantifierbar
kvittera kvitterbar
kvittera2 kvitterbar2
kvotera kvoterbar
källsortera källsorterbar
känna_igen igenkännlig
könsdiskriminera könsdiskriminerbar
könskvotera könskvoterbar
köra framkomlig körbar
labialisera labialiserbar
lackera lackerbar
lackera_över överlackeringsbar
ladda2 uppladdningsbar
lamentera lamenterbar
laminera laminerbar
langettera langetterbar
lansera lanserbar
lapisera lapiserbar
lasera laserbar
latinisera latiniserbar
lavera laverbar
legalisera legaliserbar
legera legerbar
legitimera legitimerbar
leverera levererbar
liberalisera liberaliserbar
licensera licenserbar
licentiera licentierbar
liera lierbar
likvidera likviderbar
likvidera2 likviderbar2
linjera linjerbar
lissera lisserbar
litografera litograferbar
ljudisolera ljudisolerbar
ljuskopiera ljuskopierbar
loda lodbar
logera logerbar
lokalisera lokaliserbar
lokalisera2 lokaliserbar2
loss avtagbar
luteinisera luteiniserbar
lyxrenovera lyxrenoverbar
lädera läderbar
läka2 läkbar
läsa läsbar läslig
läsa_av avläsbar
läsa_av2 avläsbar2
läsa_av3 avläsbar3
lågprioritera lågprioriterbar
långtidsparkera långtidsparkerbar
låsa låsbar
lös löstagbar
lösa löslig
lösa2 lösbar2
madrassera madrasserbar
magasinera magasinerbar
magnetisera magnetiserbar
magnetisera2 magnetiserbar2
makulera makulerbar
malfobera malfoberbar
malträtera malträterbar
manifestera manifesterbar
manikyrera manikyrerbar
manipulera manipulerbar
manipulera2 manipulerbar2
manövrera manöverduglig manövrerbar
marginalisera marginaliserbar
marinera marinerbar
markera markerbar
marknadsvärdera marknadsvärderbar
marmorera marmorerbar
marschera marscherbar
martera marterbar
maskera maskerbar
maskulinisera maskuliniserbar
massakrera massakrerbar
massera masserbar
matelassera matelasserbar
materialisera materialiserbar
mattera matterbar
maximera maximerbar
medaljera medaljerbar
medicinera medicinerbar
mekanisera mekaniserbar
memorera memorerbar
mercerisera merceriserbar
meritera meriterbar
metallisera metalliserbar
mikrofotografera mikrofotograferbar
mikroskopera mikroskoperbar
militarisera militariserbar
minera minerbar
mineralisera mineraliserbar
miniatyrisera miniatyriserbar
minimera minimerbar
missivera missiverbar
misskreditera misskrediterbar
mobilisera mobiliserbar
modellera modellerbar
modellera2 modellerbar2
moderera modererbar
modernisera moderniserbar
modifiera modifierbar
modulera modulerbar
modulera2 modulerbar2
modulera3 modulerbar3
monoftongera monoftongerbar
monopolisera monopoliserbar
montera monterbar
morsera morserbar
mortifiera mortifierbar
motivera motiverbar
motorisera motoriserbar
muljera muljerbar
multiplicera multiplicerbar
mumifiera mumifierbar
muta mutbar
mutera muterbar
mystifiera mystifierbar
mängd mättad
märka märkbar
mäta mätbar
måla_över övermålningsbar
möblera möblerbar
nasalera nasalerbar
nationalisera nationaliserbar
naturalisera naturaliserbar
naturalisera2 naturaliserbar2
navigera navigerbar2
nedmontera nedmonterbar
nedsänka dränkbar
nedtransformera nedtransformerbar
nedtransponera nedtransponerbar
nedvärdera nedvärderbar
negera negerbar
negligera negligerbar
negociera negocierbar
neutralisera neutraliserbar
niellera niellerbar
nitrera nitrerbar
nivellera nivellerbar
nivellera2 nivellerbar2
nivågruppera nivågrupperbar
njuta njutbar
nobilisera nobiliserbar
nominera nominerbar
nonchalera nonchalerbar
normalisera normaliserbar
normalisera2 normaliserbar2
normera normerbar
notera noterbar
notera2 noterbar2
notera3 noterbar3
notificera notificerbar
notisera notiserbar
numrera numrerbar
nyansera nyanserbar
nyemittera nyemitterbar
nyetablera nyetablerbar
nyinvestera nyinvesterbar
nyplantera nyplanterbar
nämna nämnbar
nåbar
obducera obducerbar
objektivera objektiverbar
objektivera2 objektiverbar2
obligera obligerbar
observera observerbar
observera2 observerbar2
occidentalisera occidentaliserbar
ockupera ockuperbar
odla odlingsbar
offerera offererbar
oktrojera oktrojerbar
oktrojera2 oktrojerbar2
okulera okulerbar
omdirigera omdirigerbar
omformulera omformulerbar
omlokalisera omlokaliserbar
ommöblera ommöblerbar
omorganisera omorganiserbar
omplacera omplacerbar
omprioritera omprioriterbar
omskulpturera omskulpturerbar
omstrukturera omstrukturerbar
omvärdera omvärderbar
ondulera ondulerbar
operationalisera operationaliserbar
operera operabel opererbar
operera2 opererbar2
operera3 opererbar3
opponera opponerbar
optimera optimerbar
ordinera ordinerbar
organisera organiserbar
orientera2 orienterbar
orientera3 orienterbar2
orkestrera orkestrerbar
ornamentera ornamenterbar
ornera ornerbar
oxidera oxiderbar
pacificera pacificerbar
pacificera2 pacificerbar2
paginera paginerbar
paketera paketerbar
palatalisera palataliserbar
paljettera paljetterbar
palpera palperbar
panera panerbar
panorera panorerbar
pantografera pantograferbar
paradera paraderbar
parafera paraferbar
paraffinera paraffinerbar
parafrasera parafraserbar
parallellisera parallelliserbar
paralysera paralyserbar
parera parerbar
parfymera parfymerbar
parkera parkerbar
parkera2 parkerbar2
parkettera parketterbar
parodiera parodierbar
passera passerbar
passera2 passerbar2
passivisera passiviserbar
passivisera2 passiviserbar2
pastörisera pastöriserbar
patentera patenterbar
patinera patinerbar
patrullera patrullerbar
pauperisera pauperiserbar
pausera pauserbar
pauskommatera pauskommaterbar
pelletera pelleterbar
penetrera penetrerbar
pensionera pensionerbar
percipiera percipierbar
perforera perforerbar
periodisera periodiserbar
permanentondulera permanentondulerbar
permittera permitterbar
permutera permuterbar
persiflera persiflerbar
personifiera personifierbar
persvadera persvaderbar
pervertera perverterbar
petrifiera petrifierbar
pikera pikerbar
pincera pincerbar
placera placerbar
plagiera plagierbar
planera planerbar
plantera planterbar
platinera platinerbar
plissera plisserbar
plombera plomberbar
plombera2 plomberbar2
plombera3 plomberbar3
plätera pläterbar
pochera pocherbar
polarisera polariserbar
polarisera2 polariserbar2
polera polerbar
politisera politiserbar
pollettera polletterbar
pollinera pollinerbar
pomadera pomaderbar
popularisera populariserbar
portionera portionerbar
porträttera porträtterbar
positionera positionerbar
postdatera postdaterbar
postera posterbar
postponera postponerbar
postulera postulerbar
potentiera potentierbar
poängtera poängterbar
praktisera praktiserbar
praktisera2 praktiserbar2
prata pratbar
precisera preciserbar
predestinera predestinerbar
predicera predicerbar
predisponera predisponerbar
prefabricera prefabricerbar
preferera prefererbar
prefigera prefigerbar
preludiera preludierbar
premiera premierbar
preparera preparerbar
presentera presenterbar
preservera preserverbar
president presidentmaterial
preskribera preskriberbar
prestera presterbar
presumera presumerbar
prioritera prioriterbar
prisreglera prisreglerbar
privatisera privatiserbar
privatkopiera privatkopierbar
privilegiera privilegierbar
probera proberbar
problematisera problematiserbar
producera producerbar
profanera profanerbar
professionalisera professionaliserbar
profilera profilerbar
prognostisera prognostiserbar
programmera programmerbar
projektera projekterbar
projicera projicerbar
proklamera proklamerbar
proletarisera proletariserbar
prolongera prolongerbar
promovera promoverbar
promulgera promulgerbar
pronera pronerbar
prononcera prononcerbar
proponera proponerbar
proportionera proportionerbar
proskribera proskriberbar
prospektera prospekterbar
protegera protegerbar
protokollera protokollerbar
provocera provocerbar
psykoanalysera psykoanalyserbar
psykologisera psykologiserbar
publicera publicerbar
pulverlackera pulverlackerbar
pulvrisera pulvriserbar
punktera punkterbar
punktera2 punkterbar2
purgera purgerbar
påannonsera påannonserbar
påverka påverkbar
påvisa påvisbar
rabattera rabatterbar
radera raderbar
radiera radierbar
radikalisera radikaliserbar
radionavigera radionavigerbar
raffinera raffinerbar
ramponera ramponerbar
randomisera randomiserbar
rangera rangerbar
ransonera ransonerbar
rappellera rappellerbar
rapportera rapporterbar
rasdiskriminera rasdiskriminerbar
rasera raserbar
ratificera ratificerbar
rationalisera rationaliserbar
reaktivera reaktiverbar
realisera realiserbar2
realisera3 realiserbar3
reassurera reassurerbar
recensera recenserbar
recipiera recipierbar
recitera reciterbar
reda3 redbar2
redigera redigerbar
reducera reducerbar
referera refererbar
reflektera reflekterbar
reflektera2 reflekterbar2
reformera reformerbar
refusera refuserbar
regalera regalerbar
regenerera regenererbar
regera regerbar
regissera regisserbar
registrera registrerbar
reglementera reglementerbar
reglera reglerbar
regummera regummerbar
rehabilitera rehabiliterbar
rehabilitera2 rehabiliterbar2
reinkarnera reinkarnerbar
rekapitulera rekapitulerbar
reklamera reklamerbar
rekognoscera rekognoscerbar
rekommendera rekommenderbar
rekompensera rekompenserbar
rekonstruera rekonstruerbar
rekrytera rekryterbar
rektificera rektificerbar
rekvirera rekvirerbar
relatera relaterbar
relativisera relativiserbar
relegera relegerbar
remittera remitterbar
remittera2 remitterbar2
remittera3 remitterbar3
remplacera remplacerbar
rendera renderbar
renovera renoverbar
rensa rensbar
reorganisera reorganiserbar
reparera reparabel reparerbar
repartisera repartiserbar
repatriera repatrierbar
repellera repellerbar
repetera repeterbar
repetera2 repeterbar2
representera representerbar
reprisera repriserbar
reproducera reproducerbar
reproducera2 reproducerbar2
reservera reserverbar
reservera2 reserverbar2
resolvera resolverbar
resorbera resorberbar
respektera respekterbar
respirera respirerbar
restaurera restaurerbar
restituera restituerbar
resumera resumerbar
retablera retablerbar
retardera retarderbar
returnera returnerbar
retuschera retuscherbar
revalvera revalverbar
revetera reveterbar
revidera reviderbar
revidera2 reviderbar2
revolutionera revolutionerbar
ritualisera ritualiserbar
robotisera robotiserbar
rockera rockerbar
romantisera romantiserbar
rotera roterbar
rubricera rubricerbar
ruinera ruinerbar
rulla rullbar
russifiera russifierbar
rytmisera rytmiserbar
röntgenfotografera röntgenfotograferbar
röra rörlig
röra_sig rörlig2
sabotera saboterbar
sabrera sabrerbar
saldera salderbar
salutera saluterbar
samtaxera samtaxerbar
sanera sanerbar
sanera2 sanerbar2
sanforisera sanforiserbar
sanktifiera sanktifierbar
sanktionera sanktionerbar
saponifiera saponifierbar
satinera satinerbar
satisfiera satisfierbar
saturera saturerbar
sautera sauterbar
sauvera sauverbar
schablonera schablonerbar
schablonisera schabloniserbar
schablontaxera schablontaxerbar
schamponera schamponerbar
schattera schatterbar
schematisera schematiserbar
se siktbar synbar synlig
sedimentera sedimenterbar
segmentera segmenterbar
segregera segregerbar
sekondera sekonderbar
sekularisera sekulariserbar
sekundera sekunderbar
sekvestrera sekvestrerbar
selektera selekterbar
semaforera semaforerbar
seminera seminerbar
sensibilisera sensibiliserbar
sentera senterbar
separera separabel separerbar
separera2 separerbar2
servera serverbar
sexualisera sexualiserbar
sidnumrera sidnumrerbar
sigillera sigillerbar
signalera2 signalerbar
signera signerbar
silhuettera silhuetterbar
simplifiera simplifierbar
simulera simulerbar
simulera2 simulerbar2
sjunga sångbar
självfinansiera självfinansierbar
skadereglera skadereglerbar
skalpera skalperbar
skandalisera skandaliserbar
skandera skanderbar
skatteplanera skatteplanerbar
skilja skiljbar
skissera skisserbar
skjuta inom_skotthåll
skjuta2 skjutbar
skjuta_ihop hopskjutbar teleskopfunktion
skraffera skrafferbar
skraffera2 skrafferbar2
skriva skrivbar
skruva skruvbar
skulptera skulpterbar
skulpturera skulpturerbar
skyddsimpregnera skyddsimpregnerbar
skönja skönjbar
skönstaxera skönstaxerbar
slavisera slaviserbar
smida smidbar
smygkolonisera smygkoloniserbar
smälta2 smältbar
smälta4 smältbar2
snedparkera snedparkerbar
snedrekrytera snedrekryterbar
snurra snurrbar
socialisera socialiserbar
solvera solverbar
sondera sonderbar
sordinera sordinerbar
sortera sorterbar
soulagera soulagerbar
sovjetisera sovjetiserbar
spaljera spaljerbar
spallera spallerbar
specialisera specialiserbar
specificera specificerbar
speciminera speciminerbar
spekulera spekulerbar
spekulera2 spekulerbar2
spela3 spelbar
spendera spenderbar
spoliera spolierbar
sprutlackera sprutlackerbar
stabilisera stabiliserbar
stadsplanera stadsplanerbar
staffera stafferbar
standardisera standardiserbar
stationera stationerbar
statuera2 statuerbar
stencilera stencilerbar
stenografera stenograferbar
stereofotografera stereofotograferbar
stereotypera stereotyperbar
sterilisera steriliserbar
sterilisera2 steriliserbar2
stigmatisera stigmatiserbar
stilisera stiliserbar
stimulera stimulerbar
stipendiera stipendierbar
stipulera stipulerbar
stjäla stjälbar
stoffera stofferbar
stoffera2 stofferbar2
straffa straffbar
strangulera strangulerbar
stratifiera stratifierbar
stridsformera stridsformerbar
stridsgruppera stridsgrupperbar
strukturera strukturerbar
strukturrationalisera strukturrationaliserbar
sträcka sträckbar
strålkonservera strålkonserverbar
studera studerbar
studera2 studerbar2
studieorientera studieorienterbar
styra2 styrbar
ställa_in2 inställbar
ställa_om omställningsbar
sublimera sublimerbar
sublimera2 sublimerbar2
subordinera subordinerbar
subsidiera subsidierbar
subskribera subskriberbar
substantivera substantiverbar
substituera substituerbar
subsumera subsumerbar
subtrahera subtraherbar
subventionera subventionerbar
succedera succederbar
suffigera suffigerbar
sufflera sufflerbar
suggerera suggererbar
summera summerbar
supplera supplerbar
supponera supponerbar
surfa surfbar
suspendera suspenderbar
svänga svängbar
symbolisera symboliserbar
synkopera synkoperbar
synkronisera synkroniserbar
syntetisera syntetiserbar
systematisera systematiserbar
sälja säljbar
sänka sänkbar
söka sökbar
ta_ur urtagbar
ta_ut uttagbar
tabellera tabellerbar
tabuera tabuerbar
tamponera tamponerbar
tangera tangerbar
tangera2 tangerbar2
tapetsera tapetserbar
tarera tarerbar
tariffera tarifferbar
tatuera tatuerbar
taxera taxerbar
teknifiera teknifierbar
telefonera telefonerbar
telegrafera telegraferbar
televisera televiserbar
tempera2 temperbar
temperera tempererbar
temperera2 tempererbar2
tentera tenterbar
terrassera terrasserbar
terrorisera terroriserbar
tesaurera tesaurerbar
testamentera testabel testamenterbar
tillgå åtkomlig
tillämpa tillämpbar tillämplig
titrera titrerbar
titulera titulerbar
tolerera tolerabel tolererbar
tordera torderbar
torpedera torpederbar
torrdestillera torrdestillerbar
torrschamponera torrschamponerbar
tortera torterbar
totalfinansiera totalfinansierbar
touchera toucherbar
tradera traderbar
tradera2 traderbar2
trafikera trafikabel trafikerbar
trafikreglera trafikreglerbar
trakassera trakasserbar
traktera trakterbar
traktera2 trakterbar2
tranchera trancherbar
transferera transfererbar
transformera transformerbar
transitera transiterbar
transkribera transkriberbar
translitterera translittererbar
transmittera transmitterbar
transmutera transmuterbar
transplantera transplanterbar
transponera transponerbar
transportera transportabel transporterbar
transumera transumerbar
trassera trasserbar
traumatisera traumatiserbar
travestera travesterbar
trepanera trepanerbar
triangulera triangulerbar
triera trierbar
trivialisera trivialiserbar
trycka2 tryckbar
trycka_ihop hoptryckbar
tryckimpregnera tryckimpregnerbar
tryffera tryfferbar
träffa2 anträffbar
tröghetsnavigera tröghetsnavigerbar
tupera tuperbar
turnera2 turnerbar
tvätta tvättbar
tvångskommendera tvångskommenderbar
tvångsrekrytera tvångsrekryterbar
tvångstatuera tvångstatuerbar
tyda tydbar
typifiera typifierbar
typisera typiserbar
tyrannisera tyranniserbar
tämja tämjbar
tänja tänjbar
tänja_ut uttänjbar
töja töjbar
ultrarapidfotografera ultrarapidfotograferbar
umbära umbärlig
underbalansera underbalanserbar
underdimensionera underdimensionerbar
underexponera underexponerbar
underminera underminerbar
undertaxera undertaxerbar
undervärdera undervärderbar
unifiera unifierbar
uniformera uniformerbar
uniformera2 uniformerbar2
uppdatera uppdaterbar
uppgradera uppgraderbar
uppjustera uppjusterbar
upplösa upplöslig
upplösa2 upplöslig2
uppnå uppnåelig
uppreklamera uppreklamerbar
uppsummera uppsummerbar
upptaxera upptaxerbar
uppvärdera uppvärderbar
urbanisera urbaniserbar
urskilja urskiljbar
ursäkta ursäktlig
usurpera usurperbar
utackordera utackorderbar
utannonsera utannonserbar
utarrendera utarrenderbar
utbalansera utbalanserbar
utbasunera utbasunerbar
utbrodera utbroderbar
utdebitera utdebiterbar
utexaminera utexaminerbar
utexperimentera utexperimenterbar
utföra praktikabel utförbar
uthärda dräglig uthärdlig
utklarera utklarerbar
utkommendera utkommenderbar
utkonkurrera utkonkurrerbar
utkristallisera utkristalliserbar
utkvittera utkvitterbar
utlokalisera utlokaliserbar
utläsa utläsbar
utmanövrera utmanövrerbar
utminutera utminuterbar
utnyttja tillgå
utplacera utplacerbar
utpostera utposterbar
utradera utraderbar
utrangera utrangerbar
utreda utredbar
utstoffera utstofferbar
uttaxera uttaxerbar
uttrycka uttryckbar
utveckla utvecklingsbar
utvidga utvidgbar
utvärdera utvärderbar
vaccinera vaccinerbar
vaddera vadderbar
valutera valuterbar
valvera valverbar
vandalisera vandaliserbar
variera varierbar
varudeklarera varudeklarerbar
velourisera velouriserbar
ventilera ventilerbar
ventilera2 ventilerbar2
verbalisera verbaliserbar
verifiera verifierbar
versifiera versifierbar
vidimera vidimerbar
vindicera vindicerbar
vindicera2 vindicerbar2
vindpollinera vindpollinerbar
vinstmaximera vinstmaximerbar
visera viserbar
visit visibel2
visitera visiterbar
visualisera visualiserbar
vitalisera vitaliserbar
vitaminera vitaminerbar
vokalisera vokaliserbar
vokalisera2 vokaliserbar2
vrida vridbar
vulgarisera vulgariserbar
vulkanisera vulkaniserbar
väggmontera väggmonterbar
välja valbar
vända omvändbar vändbar
värdera värderbar
värdera2 värderbar2
värmefotografera värmefotograferbar
värmeisolera värmeisolerbar
värmesterilisera värmesteriliserbar
ämnesintegrera ämnesintegrerbar
äta ätlig
åsiktsregistrera åsiktsregistrerbar
åtala åtalbar
återförsluta återförslutningsbar
återinplantera återinplanterbar
återinstallera återinstallerbar
återremittera återremitterbar
återvinna återvinningsbar
öppna öppningsbar
överblicka överblickbar
överdimensionera överdimensionerbar
överdosera överdoserbar
överexponera överexponerbar
överflytta överflyttbar
överklaga vadbar
överkompensera överkompenserbar
överlåta överlåtbar
översätta översättbar
övertrassera övertrasserbar
övervinna övervinnelig
övervärdera övervärderbar