SALDO

dokumentation (pdf)

maka

⇧[2]kvinna gift

maka (nn)

[korpus]


1
Shiva shakti
*