SALDO

dokumentation (pdf)

maka3

⇧[2]par PRIM

maka (av)

[korpus]

* *