SALDO

dokumentation (pdf)

malmfyndig

⇧[2]malm innehålla

malmfyndig (av)

[korpus]

* *