SALDO

dokumentation (pdf)

manipulerbar

⇧[2]manipulera möjlig

manipulerbar (av)

[korpus]


1
PRIM manipulerbarhet
*