SALDO

dokumentation (pdf)

mantal

⇧[2]skattekraft hemman

mantal (nn)

[korpus]

* *