SALDO

dokumentation (pdf)

mark

⇧[2]område PRIM

mark (nn)

[korpus]


42
PRIM fast_mark fält jord2 jordområde land2 marklevande markområde markstycke terräng
alvar alvarsmark
avsides utmark utäga
avskild utjord
beta betesmark
blomma örtsäng
bär bärmark
foder fodermark
gemensam allmänning
gräs vall äng
hage hagmark
häll hällmark
hög höglänt
jakt jaktmark
jordbruk jordbruksmark
kal kalmark
kil gip
låg låglänt
morän moränmark
månen månmark
odling odlingsmark
oländig tassemark
sand sandmark
skog skogsmark
slät slätt
stenblock blockmark
stenig gryt2
sumpig sumpmark
tomt tomtmark
värdelös impediment
åker åkermark
öde ödemark

32
arrende jordlega
avskilja avstycka
avvattning markavvattning
beredning3 markberedning
blöt sank vattensjuk
brand markbrand
dela skifte2 stycka2
delning jorddelning
egendom jordegendom
hål slukhål
konflikt markkonflikt
lära2 marklära
mäta lantmäteri
nivå marknivå
organism markorganism
plan generalplan markplan
reform jordreform
remsa jordremsa
rättighet allemansrätt
sjunka2 sätta_sig2
strid markstrid
teknik geoteknik
träffa gräsa
väg markväg
vänja_sig sätta_sig4
yta2 markyta
ägare jordägare markägare
översittare sätta_sig3