SALDO

grundformmatelasserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommatelasserbar
pos indef sg u genmatelasserbars
pos indef sg n nommatelasserbart
pos indef sg n genmatelasserbarts
pos indef pl nommatelasserbara
pos indef pl genmatelasserbaras
pos def sg no_masc nommatelasserbara
pos def sg no_masc genmatelasserbaras
pos def sg masc nommatelasserbare
pos def sg masc genmatelasserbares
pos def pl nommatelasserbara
pos def pl genmatelasserbaras
komp nommatelasserbarare
komp genmatelasserbarares
super indef nommatelasserbarast
super indef genmatelasserbarasts
super def no_masc nommatelasserbaraste
super def no_masc genmatelasserbarastes
super def masc nommatelasserbaraste
super def masc genmatelasserbarastes
cmatelasserbar-/matelasserbar
smsmatelasserbar-