SALDO

dokumentation (pdf)

matematik

⇧[2]räkna PRIM

matematik (nn)

[korpus]


38
PRIM absolutbelopp algebra aritmetik automatateori binom bråk definitionsmängd derivata differential dignitet exponent2 faktoranalys fakultet2 fraktal funktion2 föreningsmängd generatris integral integrera2 invers kaosteori kommutativ komplementmängd logaritm matematiker matematisk matte mittpunktsnormal mängd2 mätetal polynom potens reguladetri topologi3
naturvetenskap matematisk-naturvetenskaplig
rum3 geometri
skola skolmatematik
val4 valmatematik

6
efternamn Wallin
lärare matematiklärare
prov2 provräkning
relation reflexiv2 transitiv2
sats3 fundamentalsats