SALDO

grundformmaterialiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommaterialiserbar
pos indef sg u genmaterialiserbars
pos indef sg n nommaterialiserbart
pos indef sg n genmaterialiserbarts
pos indef pl nommaterialiserbara
pos indef pl genmaterialiserbaras
pos def sg no_masc nommaterialiserbara
pos def sg no_masc genmaterialiserbaras
pos def sg masc nommaterialiserbare
pos def sg masc genmaterialiserbares
pos def pl nommaterialiserbara
pos def pl genmaterialiserbaras
komp nommaterialiserbarare
komp genmaterialiserbarares
super indef nommaterialiserbarast
super indef genmaterialiserbarasts
super def no_masc nommaterialiserbaraste
super def no_masc genmaterialiserbarastes
super def masc nommaterialiserbaraste
super def masc genmaterialiserbarastes
cmaterialiserbar-/materialiserbar
smsmaterialiserbar-