SALDO

grundformmatglad
mönsterav_1_bred
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommatglad
pos indef sg u genmatglads
pos indef sg n nommatglatt
pos indef sg n genmatglatts
pos indef pl nommatglada
pos indef pl genmatgladas
pos def sg no_masc nommatglada
pos def sg no_masc genmatgladas
pos def sg masc nommatglade
pos def sg masc genmatglades
pos def pl nommatglada
pos def pl genmatgladas
komp nommatgladare
komp genmatgladares
super indef nommatgladast
super indef genmatgladasts
super def no_masc nommatgladaste
super def no_masc genmatgladastes
super def masc nommatgladaste
super def masc genmatgladastes
cmatglad-/matglad
smsmatglad-