SALDO

grundformmedräknad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommedräknad
pos indef sg u genmedräknads
pos indef sg n nommedräknat
pos indef sg n genmedräknats
pos indef pl nommedräknade
pos indef pl genmedräknades
pos def sg no_masc nommedräknade
pos def sg no_masc genmedräknades
pos def sg masc nommedräknade
pos def sg masc genmedräknades
pos def pl nommedräknade
pos def pl genmedräknades