SALDO

dokumentation (pdf)

mellan

⇧[2]två PRIM

mellan (pp)

[korpus]


9
PRIM däremellan emellan förhållande mellanrum neutral
front ingenmansland
helgdag mellandag
istid interglacialtid
krig mellankrigstid

41
bror mellanbror
chef mellanchef
däck2 mellandäck
folk4 interetnisk
form2 mellanform
fönster fönsterstolpe
hjärna mellanhjärna
institution interinstitutionell
istid interglacial
kommun interkommunal mellankommunal
kontinent interkontinental
kultur interkulturell
kultur2 mellankultur
lektion håltimme
läge mellanläge
mitt mittemellan
morfem fogemorfem
människa mellanmänsklig
månfas lunation
nation transnationell
organisation interorganisatorisk
parlament interparlamentarisk
planet interplanetarisk
regering interregnum
region interregional
rätt4 mellanrätt
skikt mellanskikt
skola realskola
skydd mellanlägg
stenålder mesolitisk
stjärna interstellär
strömbrytare mellanströmbrytare
text intertextuell
tid mellantid
varandra sinsemellan
vokal intervokalisk
väg mellanväg
vägg mellanvägg
vävnad mellansubstans
våning mellanvåning