SALDO

dokumentation (pdf)

mem

⇧[2]kulturyttring smittsam2

mem (nn)

[korpus]


1
PRIM memetik
*