SALDO

dokumentation (pdf)

men

⇧[1]PRIM PRIM

men (kn)

[korpus]


11
PRIM dock däremot emellertid fast3 fastän medan2 men3 om_än utan2 visserligen ändå

1
konjunktion adversativ