SALDO

grundformmena
mönstervb_va_tala
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivmenar
pres ind s-formmenas
pret ind aktivmente/menade
pret ind s-formmentes/menades
impermena
inf aktivmena
inf s-formmenas
sup aktivment/menat
sup s-formments/menats
pres_part nommenande
pres_part genmenandes
pret_part indef sg u nommend/menad
pret_part indef sg u genmends/menads
pret_part indef sg n nomment/menat
pret_part indef sg n genments/menats
pret_part indef pl nommenda/menade
pret_part indef pl genmendas/menades
pret_part def sg no_masc nommenda/menade
pret_part def sg no_masc genmendas/menades
pret_part def sg masc nommende/menade
pret_part def sg masc genmendes/menades
pret_part def pl nommenda/menade
pret_part def pl genmendas/menades
cmen-/men
smsmen-