SALDO

grundformmikroskoperbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommikroskoperbar
pos indef sg u genmikroskoperbars
pos indef sg n nommikroskoperbart
pos indef sg n genmikroskoperbarts
pos indef pl nommikroskoperbara
pos indef pl genmikroskoperbaras
pos def sg no_masc nommikroskoperbara
pos def sg no_masc genmikroskoperbaras
pos def sg masc nommikroskoperbare
pos def sg masc genmikroskoperbares
pos def pl nommikroskoperbara
pos def pl genmikroskoperbaras
komp nommikroskoperbarare
komp genmikroskoperbarares
super indef nommikroskoperbarast
super indef genmikroskoperbarasts
super def no_masc nommikroskoperbaraste
super def no_masc genmikroskoperbarastes
super def masc nommikroskoperbaraste
super def masc genmikroskoperbarastes
cmikroskoperbar-/mikroskoperbar
smsmikroskoperbar-