SALDO

dokumentation (pdf)

militär

⇧[2]krig PRIM

militär (av)

[korpus]


10
PRIM civilmilitär fältmässig förband2 intendenturtjänst militarism militärisk stridskrafter trupp
halv halvmilitär
motsats civil

86
administration militärområde
allians militärallians
andakt korum
bas3 militärbas
begravning fältbegravning
blockad militärblockad
bot2 disciplinbot
bro vandring3
budget militärbudget
byggnad kasern
byråchef krigsråd2
bårbärare sjukbärare
chef befälhavare officer
diktatur militärdiktatur
diplomat försvarsattaché
diplomatisk2 militärdiplomatisk
domstol militärdomstol
drill preusseri
flaska fältflaska
flotta marin
fordon militärfordon
framryckning militärpromenad
förband2 brigad
förbindelse förbindelsearbete
förläggning militärförläggning
försvara försvara2
förvaltning militärförvaltning
grodman attackdykare röjdykare
helikopter attackhelikopter
hinder förhuggning
historia militärhistoria
hälsa honnör
idrottstävling fälttävlan
innesluta cernera
kafé marketenteri
kanon artilleri
kirurg fältkirurg
klädd militärklädd
kupp militärkupp
kvällsignal tapto
led4 kolonn2
läkare fältskär militärläkare
makt2 militärmakt
manöver operation3
marsch fältmarsch
marsch2 militärmarsch
materiel tygmateriel
meddela lämna_av
mål3 disciplinmål
område bevakningsområde
orkester militärorkester
pension gratial
polis militärpolis
polis2 militärpolis2
post fältpost
postering militärpostering
präst fältpräst
rang befälsgrad
råd2 militärråd
signal tropp2
sjukhus fältsjukhus
sjukstuga sjukan
sjukvård sanitetsanstalt sjukvårdare
sovrum logement
spis fältkök
straff disciplinstraff gatlopp
strategisk militärstrategisk
sändebud ordonnans rapportkarl
tjänstgöring militärtjänstgöring
tyg kommiss
underhåll underhållstjänst
uniform militäruniform
uniformsjacka vapenrock
vakt högvakt
vidareutbildning repetitionsövning
vilseleda diversion
öva exercis
överdragsdräkt snödräkt
övning kaderövning militärövning