SALDO

grundformmilitär
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nommilitär
pos indef sg u genmilitärs
pos indef sg n nommilitärt
pos indef sg n genmilitärts
pos indef pl nommilitära
pos indef pl genmilitäras
pos def sg no_masc nommilitära
pos def sg no_masc genmilitäras
pos def sg masc nommilitäre
pos def sg masc genmilitäres
pos def pl nommilitära
pos def pl genmilitäras
komp nommilitärare
komp genmilitärares
super indef nommilitärast
super indef genmilitärasts
super def no_masc nommilitäraste
super def no_masc genmilitärastes
super def masc nommilitäraste
super def masc genmilitärastes
cmilitär-/militär
smsmilitär-